Doma na ledničce
TV TV TV TV TV TV TV TV

Doma na ledničce


CO JAKO DOMA NA LEDNIČCE?

O natáčení filmu... Jeden večer, půlčík Ferneta, dvě hodiny času a kamera. Takhle se to má dělat - žádný těžkotonážní akce, ale jeden rychlej nálet a pak se zase stáhnout.
Sakra už ani nevím, kdy se to natáčelo, ale o to příjemnější překvapení je, když se to po letech objevilo.


Bububu...


...no...

...a hned je to tu tajemnější...Rekordy „Doma na ledničce“:

Náš nejkratší film a nejdelší nůž.
Nejvíce postelových scén a nejméně jedna odpověď na otázku podstaty života.
Sedmý celovečerní film Trojek vidlí, tři barvy a dva herci.
Všimli jste si jak je čas relativní a jak s filmy Trojek vidlí uběhne celý večer jako několik minut?